classic case
上千个案例,上百个长期合作伙伴
丹麦的儿童公园
文章出处:易德利    人气:    时间:2018-06-04
位于居住区Charlottenkvarteret的Råderum,Hedehusene建立在将该地区作为一个有吸引力的住宅区的基础上,并且将社区和居民区连接在一起。通过在居民区和居民之间建立一个城镇和居民区之间的大型共同休闲和绿色区域,实现了这一目标。


Opland在投标和执行阶段担任负责整修住宅区的总顾问,并在此方面规划了Charlottenkvarter内部区域连接。因此,我们在整个街区规划了一个有许多活动和生活空间的公园区,以期为Hedehusene的居民,游客和公民创造一个共同的户外空间。

除了公园区之外,我们还为夏洛特斯科伦建立了一个新的校园,直接连接到公园。在绿色公园与校园覆盖部分之间的会议中,我们设计了许多户外活动室,以自己的方式促进体育活动,停留和户外活动的机会。

校园被认为是居住和活动的中心,农场的彩色区域与公园区域相交,不同的生活和活动区域出现在该公园区域。在校园外,在公园的边缘,有一个大型户外攀岩环境,包括一个15米高的攀岩塔。

该项目的一个重要方面还是如何通过改造室外的实际区域来改善住宅区入口区域的第一印象。通过新的照明,该地区三条隧道的改造以及建造更大的停车区,今天的通道区域显得具有吸引力和吸引力。

Boligsocial helhedsplan – mennesker i fokus

Råderum i boligområdet Charlottekvarteret, Hedehusene tager udgangspunkt i at styrke området som et attraktivt boligkvarter samt, at binde by og boligområde sammen – socialt og fysisk. Dette er sket ved at etablere et stort fælles rekreativt og grønt område mellem by og boligkvarter for både beboere og besøgende.

Opland har som totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfasen, stået for renoveringen af boligområdets udeareal, og har i den forbindelse projekteret interne strøgforbindelser i Charlottekvarteret. Igennem kvarteret har vi således projekteret et parkstrøg med en række aktivitets- og opholdsrum, med tanke på, at skabe et fælles udendørs råderum for kvarterets beboere, besøgende og borgere i Hedehusene.

Udover parkstrøget, har vi anlagt en ny skolegård til Charlotteskolen der forløber i direkte forbindelse til parken. I mødet mellem det grønne parkstrøg og den belagte del af skolegården har vi udformet en række uderum, der på hver deres måde faciliterer muligheden for fysisk udfoldelse, ophold og udendørs aktiviteter.

Skolegården er tænkt som et epicenter for ophold og aktivitet, hvor gårdens farvede flader skærer sig på tværs af parkstrøget, hvori forskellige opholds- og aktivitetsrum opstår. Udenfor skolegården, på kanten af parkstrøget, er der opsat et stort udendørs klatremiljø, heriblandt et 15 meter højt klatretårn.

Et vigtigt aspekt ved projektet består desuden i, hvordan man gennem renoveringen af de fysiske udendørsområder kan styrke førstehåndsindtrykket ved boligområdets adgangsarealer. Gennem ny belysning, renovering af områdets tre tunneller samt anlæggelse af større parkeringsområde, fremstår adgangsarealerne i dag indbydende og attraktive.

Projektet er et resultat af et langt samarbejde mellem LiW Planning og Høje Taastrup Kommune. LiW Planning har været totalrådgiver gennem koncept- og designprocessen samt designansvarlig i udbudsfasen.

STED: Hedehusene

BYGHERRE: Høje Taastrup Kommune, DFB, VIBO

TOTALRÅDGIVER PÅ KONCEPT & DESIGN, DESIGNANSVARLIG I UDBUDSFASE: LiW Planning

RÅDGIVENDE INGENIØRER: Oluf Jørgensen A/S

LYSDESIGN: ÅF Lighting

UDFØRENDE ENTREPRENØRER: Ebbe Dalsgaard A/S

STATUS: Anlagt 2017

AREAL: 48.000 m2

ANLÆGSSUM: 30 mio. kr.

YDELSER: Totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfase

在线咨询